Boekingsvoorwaarden

Voorwaarden Bed in Brabant

Annuleringen

U kunt uw boeking kosteloos annuleren tot 7 dagen voor aankomst. Vanaf 7 dagen voor aankomst betaalt u 100% van de eerste overnachting.

Schade

Onze gasten zijn tijdens hun verblijf hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de Bed & Breakfast en/of enige derde is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad,  begaan door de gast, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door huisdieren waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.